10 Temmuz 2023 Pazartesi

Seçim Anomalilerinin Veriye Dayalı Tespiti ve 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Üzerine Bir Deneme

Ancak sosyal olarak varolmaya yatkın bir canlı türü olan insanoğlu için, yönetim ve yönetilme kavramının zorunluluk olarak ortaya çıkışı ile birlikte, kökensel bir sorun da karşımıza konmuş bulunuyor: Temsilin meşruluğu. Temsiliyetin, kas gücü ile başlayıp, göklere çıktığı ve Antik Yunan'da ortaya atılan demokrasi kavramı ile tekrar yeryüzüne indirildiği dönemlerden beri insanlığın önüne "meşru temsiliyet" konusunda radikal bir paradigma değişikliği sunacak bir model ortaya konamadı. Hali ile, demokrasinin sandığa indirgendiği ülkelerde de iktidarı elinde tutanların, sandığı kontrol etmenin iktidarı kontrol etmek olduğunu anlamaları uzun sürmedi. Ülkemizde de, özellikle 2010 yılından itibaren zayıflatılan ve tarafsızlığını kaybeden yargısal denetim nedeniyle, sandıkların ne kadar halk iradesini yansıtır olduğu tartışmaya açıldı. Veribilim yaklaşımı ile bu soruya nasıl yanıt verilebileceğini tartışalım istedik. 

12 Haziran 2023 Pazartesi

Yapay Zeka İnsanoğlu İçin Varoluşsal Bir Tehdit Oluşturabilir mi?

Sinir ağları gibi araçlarıyla birlikte yapay zeka, son yıllarda günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Bu alanda kullanılan biyolojik terminoloji ve benzetmelerin, bu yeni teknolojiyle ilgili kamuoyu algısını yanlış yönlendirici bir boyutu daha görünür olmaya başladı.  Bu makalede yapay zekanın kökenlerini ve kısa evrimini incelemek istedik. Bunu yaparken, düşünülen sınırlamaları ve geleceğe dönük beklentilerimizi de özetledik. Son olarak da, yapay zekanın insanlığa varoluşsal bir tehdit oluşturup oluşturamayacağına dair tartışmaya birkaç katkı yapmış olduk.

6 Mart 2023 Pazartesi

Yapı Denetiminde Yürümeyen Ne? Kamu - Özel İkilemi

Her deprem sonrasında olduğu gibi, toplumda sorumlular hakkında bir cadı avı başladı. Geniş bir kesime yayıldığı için aslında etkisizleştirilmiş sorumluluk düzeni içinde, afetin gerçek sorumlularını bulmak oldukça zor ama. Diğer yandan, kanunlarda gerçekten etkin bir "özel" bir denetim sistemi varmış gibi, çözümü yeniden "kamu"da aramak da, ne tarihsel ne de aktüel gerçeklikle uyumlu. Dünyadaki örneklerinden hareketle, gelecekteki afetlerde kamu üzerindeki yükü en aza indirecek bir çözüm önerisi denemesi...

28 Şubat 2023 Salı

Antik Çağlarda Yapı Denetimi

Bir söylenceye göre, Roma döneminde kemerleri inşa eden mimarların, kemer tamamlandıktan sonra altındaki ahşap kalıp iskele sökülürken orada durması sağlanarak, kemerin sağlamlığının, ilk kez işin sorumlusu tarafından test edilmesi sağlanırmış. Yetkili olanın aynı zamanda sorumluluğun tamamını da üstlendiği günlerden, bugünün sorumlulukların dağıtılarak yok edildiği, ama kimsenin yetki alma arzusundan taviz vermediği döneme nasıl geldiğimizin kısa öyküsü.

29 Eylül 2021 Çarşamba

Kaynak Kullanımına Dayalı İş Programı Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar

Son 20 yılda, iş programı yazılımları pek çok proje yöneticisinin vazgeçilmez aracı haline geldi. Ancak, özellikle süre hesaplamalarının kaynak tabanlı olarak yapıldığı projelerde, bu yazılımlar vasıtası ile projelerin dengelenmiş kaynaklara göre sürelerinin hesaplanmasında güçlükler yaşanıyor. Yazılımların çalışma mantığına hakim olmadan kaynak tabanlı proje süreleri hesaplamanın kimi sakıncalarını bu yazımızda ele alıyoruz.

10 Mart 2021 Çarşamba

Halen zengin olamadıysanız suç sizde olmayabilir… Bilet almıyorsanız, o başka tabii.

Karşınıza çıkan hemen her fırsatta, kendinizi diğerlerinden olumlu yönde ayrıştırarak kanıtladığınızı, yeteneklerinizin ortalamanın çok üzerinde olduğunu, hem de tüm bunların çevrenizce de onaylandığını görüyorsunuz. Yine de toplumca başarı ölçütleri olarak algılanan (öyle öğretilegelen), zenginlik, ün, mevki gibi konularda hak ettiğiniz yerde olmadığınızı düşünüyorsunuz. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Toplumun başarının göstergeleri olarak gördüğü konularda şans faktörünün ne denli önemli olduğu artık sayısal olarak da gösterildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi

Yapay Zeka Yüzünden Danışmanlık Hizmetleri Tarihe mi Karışacak?

Veri işlem ile veri bilimin sık sık birbirine karıştırıldığı günümüzde, pek çok beyaz-yakalı pozisyonunun uzak olmayan bir zaman diliminde, Yapay Zeka (YZ)’ya devredilip edilmeyeceği sıkça tartışılır oldu. ‘Karar vericilerin yerlerini bilgisayar algoritmalarının aldığı, rekabetin algoritmalar arasında yaşandığı ve insanların sadece makinelerin yerine getiremediği ‘kalan’ bir takım işleri yaptığı distopik bir geleceğe mi sürükleniyoruz?’ sorusuna yanıt aramaya başlamak gerekiyor.