1 Şubat 2024 Perşembe

Sydney Opera Binası Örneğiyle Kusursuz Risk Fırtınası

İnşa edildiği dönemlere çeşitli özellikleri ile damgasını vurmuş abidevi yapılardan birisi şüphesiz Sydney Opera Binası'dır. Kimilerine göre yirminci yüzyıl mimarlığının simgesi, kimilerine göre proje yönetimi fiyaskosu bazılarına göre de varoluşu "aldatma ve "mesleki ihanet"in bir aradalığının sonucudur. Bu kadar tartışmalı bir yapının risk yönetimi açısısından değerlendirmesi, günümüzün mühendislik yönetim bilimi açısından da kıymetli girdiler sağlayacak değerde olabilir. Bir proje "kusursuz risk fırtınası" olarak adlandırabileceğimiz aşamaya nasıl girer, böyle bir durumdan nasıl kaçınabiliriz kısaca göz atalım istedik. 

6 Ekim 2023 Cuma

Türkiye’nin Aleyhine Sonuçlanan Irak’tan Petrol Taşımacılığına İlişkin Uluslararası Tahkim Kararının Perde Arkası

29 Mart günü, merkezi Paris’te bulunan ICC’ye (Uluslararası Ticaret Odası) bağlı tahkim mahkemesinin (ICA- International Court of Arbitration), Irak ile yaptığı petrol botu hattı anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle Türkiye ve Botaş aleyhine verdiği yaklaşık 1.5 milyar ABD doları artı faizlerini içeren kararı üzerine pek çok mecrada farklı anlamlara çekilebilecek yorumlar yer almıştı. 2012 yılından itibaren ham petrol üretimini nerdeyse %50 arttıran Irak’ın, 2030 yılında dünyanın en büyük üçüncü üreticisi olması beklendiğinden, petrol sahalarının mülkiyeti ile ilgili bu haber dış dünyanın da gündemine oturdu. Ülkemizde şimdiye kadar karar hakkında değerlendirmeler genelde konunun tarihsel bağlamından kopuk ve hukuksal çerçevenin dışında kısır bir siyaset döngüsünde tartışıldı. Bu nedenle, ICC’nin tahkim kararının arka planı ile ilgili, şahsi tanıklıklarımı da içeren kısa bir değerlendirme yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum. 

10 Temmuz 2023 Pazartesi

Seçim Anomalilerinin Veriye Dayalı Tespiti ve 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Üzerine Bir Deneme

Ancak sosyal olarak varolmaya yatkın bir canlı türü olan insanoğlu için, yönetim ve yönetilme kavramının zorunluluk olarak ortaya çıkışı ile birlikte, kökensel bir sorun da karşımıza konmuş bulunuyor: Temsilin meşruluğu. Temsiliyetin, kas gücü ile başlayıp, göklere çıktığı ve Antik Yunan'da ortaya atılan demokrasi kavramı ile tekrar yeryüzüne indirildiği dönemlerden beri insanlığın önüne "meşru temsiliyet" konusunda radikal bir paradigma değişikliği sunacak bir model ortaya konamadı. Hali ile, demokrasinin sandığa indirgendiği ülkelerde de iktidarı elinde tutanların, sandığı kontrol etmenin iktidarı kontrol etmek olduğunu anlamaları uzun sürmedi. Ülkemizde de, özellikle 2010 yılından itibaren zayıflatılan ve tarafsızlığını kaybeden yargısal denetim nedeniyle, sandıkların ne kadar halk iradesini yansıtır olduğu tartışmaya açıldı. Veribilim yaklaşımı ile bu soruya nasıl yanıt verilebileceğini tartışalım istedik. 

12 Haziran 2023 Pazartesi

Yapay Zeka İnsanoğlu İçin Varoluşsal Bir Tehdit Oluşturabilir mi?

Sinir ağları gibi araçlarıyla birlikte yapay zeka, son yıllarda günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Bu alanda kullanılan biyolojik terminoloji ve benzetmelerin, bu yeni teknolojiyle ilgili kamuoyu algısını yanlış yönlendirici bir boyutu daha görünür olmaya başladı.  Bu makalede yapay zekanın kökenlerini ve kısa evrimini incelemek istedik. Bunu yaparken, düşünülen sınırlamaları ve geleceğe dönük beklentilerimizi de özetledik. Son olarak da, yapay zekanın insanlığa varoluşsal bir tehdit oluşturup oluşturamayacağına dair tartışmaya birkaç katkı yapmış olduk.

6 Mart 2023 Pazartesi

Yapı Denetiminde Yürümeyen Ne? Kamu - Özel İkilemi

Her deprem sonrasında olduğu gibi, toplumda sorumlular hakkında bir cadı avı başladı. Geniş bir kesime yayıldığı için aslında etkisizleştirilmiş sorumluluk düzeni içinde, afetin gerçek sorumlularını bulmak oldukça zor ama. Diğer yandan, kanunlarda gerçekten etkin bir "özel" bir denetim sistemi varmış gibi, çözümü yeniden "kamu"da aramak da, ne tarihsel ne de aktüel gerçeklikle uyumlu. Dünyadaki örneklerinden hareketle, gelecekteki afetlerde kamu üzerindeki yükü en aza indirecek bir çözüm önerisi denemesi...

28 Şubat 2023 Salı

Antik Çağlarda Yapı Denetimi

Bir söylenceye göre, Roma döneminde kemerleri inşa eden mimarların, kemer tamamlandıktan sonra altındaki ahşap kalıp iskele sökülürken orada durması sağlanarak, kemerin sağlamlığının, ilk kez işin sorumlusu tarafından test edilmesi sağlanırmış. Yetkili olanın aynı zamanda sorumluluğun tamamını da üstlendiği günlerden, bugünün sorumlulukların dağıtılarak yok edildiği, ama kimsenin yetki alma arzusundan taviz vermediği döneme nasıl geldiğimizin kısa öyküsü.

29 Eylül 2021 Çarşamba

Kaynak Kullanımına Dayalı İş Programı Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar

Son 20 yılda, iş programı yazılımları pek çok proje yöneticisinin vazgeçilmez aracı haline geldi. Ancak, özellikle süre hesaplamalarının kaynak tabanlı olarak yapıldığı projelerde, bu yazılımlar vasıtası ile projelerin dengelenmiş kaynaklara göre sürelerinin hesaplanmasında güçlükler yaşanıyor. Yazılımların çalışma mantığına hakim olmadan kaynak tabanlı proje süreleri hesaplamanın kimi sakıncalarını bu yazımızda ele alıyoruz.