10 Temmuz 2023 Pazartesi

Seçim Anomalilerinin Veriye Dayalı Tespiti ve 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Üzerine Bir Deneme

Ancak sosyal olarak varolmaya yatkın bir canlı türü olan insanoğlu için, yönetim ve yönetilme kavramının zorunluluk olarak ortaya çıkışı ile birlikte, kökensel bir sorun da karşımıza konmuş bulunuyor: Temsilin meşruluğu. Temsiliyetin, kas gücü ile başlayıp, göklere çıktığı ve Antik Yunan'da ortaya atılan demokrasi kavramı ile tekrar yeryüzüne indirildiği dönemlerden beri insanlığın önüne "meşru temsiliyet" konusunda radikal bir paradigma değişikliği sunacak bir model ortaya konamadı. Hali ile, demokrasinin sandığa indirgendiği ülkelerde de iktidarı elinde tutanların, sandığı kontrol etmenin iktidarı kontrol etmek olduğunu anlamaları uzun sürmedi. Ülkemizde de, özellikle 2010 yılından itibaren zayıflatılan ve tarafsızlığını kaybeden yargısal denetim nedeniyle, sandıkların ne kadar halk iradesini yansıtır olduğu tartışmaya açıldı. Veribilim yaklaşımı ile bu soruya nasıl yanıt verilebileceğini tartışalım istedik.