20 Temmuz 2017 Perşembe

Herkes inovatif olabilir mi?

Bizden “icat çıkmaz” diye, günlük hayatınızı monoton bir çalışma düzeni içinde, günü kurtararak devam ettirmek elbette mümkün. Peki nereye kadar? Sizden daha inovatif bir çalışan, bir ekip ya da bir şirket, sizi iş dünyasından silene kadar. Oysa bulunduğunuz pozisyon her ne olursa olsun, bir şekilde inovatif yaklaşımlar geliştirerek, hem hayatınızı daha renkli kılmanız hem de sürdürülebilir bir iş ortamı yaratılmasına katkı sağlamanız mümkün. Yani, inovatif olmak için illa da ampul icat etmeniz gerekmiyor, günümüzde.

Takip edenlerin bileceği üzere, Analitik Yöntem, sayfalarının ciddi bir bölümünü inovasyona ayırmakta. Çağımızda, inovatif olduğunuz sürece sürdürülebilir iş modelleri kurmanız mümkün. Yoksa, bir başkasının, zaten  sizin süregelen işinizi, daha inovatif bir modelle kısa sürede geçeceğini tahmin edebiliirsiniz. Biz, analitik yöntemleri kullanan işletmelerin, daha doğru inovatif çözümler getireceğine inandığımızdan, analitik yöntemi de sürdürülebilirliğin ve inovasyonun saç ayaklarından birisi olarak görüyoruz.

“Benim işim, inovasyona uygun değildir nasıl olsa” demeden önce bu inovasyonun hedef, yöntem ve etkilerine beraber bir göz atalım. Siz de göreceksiniz ki, hayatınızı daha kolay ve güzel kılacağınız bir inovatif yaklaşımı herkes geliştirebilir.

Yola, doğru bir sınıflandırma ile çıkmakta fayda var. Bu sınıflandırma için, neden, ne kadar, nerede sorularına yanıt arayalım. Bu sorular bize, hedefler, yöntemler ve sonuçların sınıflandırmasını da verecek.

Neden inovatif?

İnovasyonun Hedeleri

Önce "inovasyon neden gereklidir?" sorusuna doğru yanıtlar vermek gerekli. Dünyada geçerli inovasyon ölçümü yapan kurumlara göre inovasyonun üç ana hedefi var:

Süreçlerde İnovasyon

Rekabet, talep ve pazarlara dönük olarak iyileştirmeler

Özelliklerine ya da kullanım amacına göre yeni veya ciddi şekilde ilerletilmiş ürün ve hizmetler ortaya çıkarılmasıdır. Bu yapılırken,  teknik spesifikasyonlarda, bileşenler ve malzemelerde, bütünleyici yazılımda, kullanıcı kolaylığı ve diğer işlevsel özelliklerde büyük ölçekli gelişme sağlanmış olmalıdır. Bu süreçlerin en önemlilerinden birisi de pazarlama sürecidir. Burada hedeflenen, paketleme, ürün yerleştirme, ürün promosyonu ve fiyatlama gibi konularda büyük ölçekli pazarlama yöntemi ilerlemesi sağlanmasıdır:

 • Ürün ve hizmetleri dağılım aralığını genişletme
 • Çevreye dost ürünler geliştirme
 • Yeni pazarlara açılma
 • Ürünlerin erişilebilirliğini arttırma
 • Müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verebilme
 • Ürün / hizmetlerin teslim verimliliğini arttırma
 • Bilgi Teknolojilerini geliştirme ve entegre etme
 • Ürün teslim tarihlerini hızlandırma
 • Servis hizmetinde işletim giderlerini azaltma

Üretimde İnovasyon

Üretime dönük yenilikler

Özelliklerine ya da kullanım amacına göre yeni veya ciddi şekilde ilerletilmiş ürün ve hizmetler ortaya çıkarılmasıdır. Bu yapılırken,  teknik spesifikasyonlarda, bileşenler ve malzemelerde, bütünleyici yazılımda, kullanıcı kolaylığı ve diğer işlevsel özelliklerde büyük ölçekli gelişme sağlanmış olmalıdır:

 • Yeni bir ürün ortaya çıkarma
 • Modası geçmiş ürünleri yenileme
 • Ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırma
 • Üretim ya da hizmetin esnekliğini arttırma
 • Üretim / hizmetin kapasitesini arttırma
 • Birim işçilik giderlerini azaltma
 • Malzeme ve enerjiyi daha verimli kullanma
 • Ürün tasarım maliyetlerini düşürme
 • Endüstri teknik standartlarına ulaşma

Örgütsel İnovasyon

İşyeri yapılanmasına dönük

Kurumun iş pratiğinde, işyeri yapısında veya harici ilişkilerinde yeni yöntemler geliştirilmesidir:

 • Farklı iş aktiviteleri arasında iletişim ve etkileşimi geliştirme
 • Diğer organizasyonlarla bilgi paylaşım ve transferini arttırma
 • Farklı müşteri taleplerine uyumu kolaylaştırma
 • Müşterilerle ilişkileri güçlendirme
 • İşyeri şartlarını iyileştirme

Ne kadar da inovatif?

Peki getirdiğimiz yenilikleri nasıl sınıflandıracağız? Kabaca üçe ayırmak mümkün:

Taklit Edilemezlik: Tamamen yeni bir işlev amaçlı olmasa da getirdiği know-how ile başkalarınca taklit edilmesi şu an için mümkün olmayan inovasyonlardır.

Köktenci: Tamamen yeni bir işleve ilişkin ürün/hizmet geliştirilmesidir. Bu açıdan, son kullanıcının o güne kadar böyle bir gereksiniminin bile farkında olmaması önemlidir.

Bebek Adımları: Ürün/hizmetlerin küçük adımlar halinde geliştirilmesi / iyileştirilmesidir. Bu küçük adımların “ne kadar” büyük olduklarının ölçümü tartışma konusudur.

Nerede inovatif ?

Sınıflandırmayı, inovasyonun kimleri etkileyeceğini de belirterek bitirelim.

Uluslararası Ölçekte: Uluslarası ölçekte yenlikçilik.

Ülkesel Ölçekte: Uluslararası platformda biliniyor olsa da ülkesinde ilk olma özelliği olmalıdır.

Kurum Ölçeğinde: Ülkesinde biliniyor olsa da firma için büyük aşama kat edilen inovasyon türüdür. Küçümsenmemeli, bilakis desteklenmelidir.

Aşağıdaki gösterimde, her bir inovasyon hedefi için, yukarıda anlattığımız inovasyon kümelerinin şematik gösterimini bulabilirsiniz.

inovasyon kumeleri

Hedefleri ve sonuçları bakımından inovasyon sınıflandırmasını bitirdik. Bu sınıflandırmanın kurum potansiyeli, kültürü, ya da kapasite kullanımı gibi parametreleri içermediğini hatırlatalım. Tüm bunları da içerecek bir endeksleme üzerine denemeyi daha önce bu sayfalarda yazmıştık. Yeri geldikçe, bu sınıflandırma öğeleri üzerine fikirlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

Ender Şenkaya

Temmuz 2017