4 Mart 2017 Cumartesi

Proje İzlemenin Altı(n) Kuralları

İzleme, proje planlama aşamasındaki kaynak/süre/maliyet varsayımlarınızın ne kadar ne kadar geçerli olduğunu ve belirlediğiniz hedeflere ne kadar yaklaştığınızı ÖLÇMEK üzere yaptığımız eylemlerin tümüdür.

Bu yazımızda projenizi izlerken dikkate almanız gereken 6 altın prensibi sıralamak istedik.

1.Ölçülebilirlik

Proje başlangıç noktasında güvenilir izleme göstergeleri (maliyet, zaman, kaynak) belirlenmiş olmalıdır.
Proje hedeflerine ulaşma ile ilgili izlenmesi gereken NİRENGİ noktalarını belirleyen göstergeler takip edilebilir parametreler arasından seçilmelidir. Proje başlangıç verileri mutlaka kaydedilmeli, göstergelerdeki gerçekleşmeler proje tamamlanma oranını yansıtmaya yönelik olmasına dikkat edilmelidir.

2.Süreklilik

Her raporlama yapıldığı dönemin bir tür filmini çekmeli, HİKAYESİNİ anlatmalıdır. Bu nedenle raporlama periyoduna proje başlangıcında doğru karar verilmeli, ilgili verilerin buna göre derlenmesi sağlanmalıdır.

3.Gerçek Zamanlılık

Raporlama periyodu ne olursa olsun, bugünün sert rekabet şartlarında proje yöneticisi projesini gerçek zamanlı izleme araçlarına sahip olmalıdır. Ancak gerçek zamanlı bir izleme, en DOĞRU kararı en HIZLI verme koşullarını yaratabilir.

4.Öngörücülük

Çağdaş proje izlemenin temeli mevcut durumunun filmini çekmek olduğu gibi, bundan daha önemlisi GELECEK ile yaklaşımlarda bulunabiliyor olmasıdır. Çağdaş proje yöneticisi, gerçekleşmeleri olduğu kadar proje bitirme maliyet ve sürelerini de sürekli tahmin edebilen, kararlarını bu doğrultuda alabilen kişi olduğu unutulmamalıdır.

5.Kıyaslamacılık

İzleme sırasında başlangıçta belirlenen göstergeler, planlanan ve gerçekleşen değerleri ile sürekli kıyaslanmalıdır. Bu şekilde proje VARSAYIMları ile ilgili risklerin ne ölçüde gerçekleşebileceğini ve alınacak önlemlerin gündeme getirilmesi sağlanabilir.

6.Hesap Verilebilirlik

İzleme ilgili parametreler SORUMLULUK yüklenmiş olmalı, bu sorumluluklar proje paydaşlarınca bilinmelidir. Gerektiğinde hesap sorulması ancak yüklenen sorumluluklara göre yapılmalıdır. ADİL yaklaşımın proje ekibinin en önemli beklentisi olduğu unutulmamalıdır.

Ender Şenkaya

Mart 2017